فروش درختچه دستگاه لیزر پهلوی ( کاسیا )

نامهای متداول : دلیل دستگاه لیزر ی , کاسیا , یأس پهلوی , ستایش , درخت سنا

نام ان دستگاه لیزر یسی &# توت فرنگی کاماروسا

اسم علمی : cassia floribunda

خانواده : Legominaceae

فروش ناامیدی پهلوی

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر برگها پنج تائی به زرد رنگ طلایی

شکل دستگاه لیزر : بصورت خوشه ای

میوه : غلاف های حاوی بذر به صورت لوبیا

میزان حداکثر : تا طول 2 تا 4 متر رشد می‌کند .

فصل دستگاه لیزر دهی : درمناطق گرم فصل دستگاه لیزر دهی اواخر اسفند تا آخرها خرداد ماه و دیگری از میانه مهر ماه تا استارت سوز و سرما است . نوع ی آرتمیسی از اواخر فصل زمستان تا اوایل فصل‌تابستان دستگاه لیزر آذین است . گونه ی دو کپسوله در پاییز و دسته ی فیستولا در سراسر ماههای تابستان تا اوایل پاییز دستگاه لیزر می دهد .

برگ : برگهای مرکب به طول 12 تا 25 سانتی متر , برگچه ها 8 تا 16 جفتی , به طول 1تا2 سانتی متر

خاستگاه و موطن گیاه : بخش ها معتدل

نا امیدی پهلوی

توضیحات در زمینه‌ی گیاه :

کاسیاها تیم بزرگی از نباتات اند با دستگاه لیزر های عمدتاً به زرد رنگ درخشان , اگر‌چه که بعضا از گونه های گرمسیری آن دستگاه لیزر های صورتی دارا‌هستند . کاسیا در اوایل قدمت به دستگاه لیزر می نشیند , اما زمان بالغ شدن و طول قدمت آن , بسته به نوع , متفاوت است . کاسیای آرتِمیسی S . artemisioides , که بومیِ استرالیا است , تا طول ۵/۱ متر پرورش می نماید و برای کاشت در باغهای بخش ها داغ و کم آب مضاعف مطلوب است . این کاسیا برگهای قسمت قسمتِ نقره ای دقیق و زیبا و دستگاه لیزر های زردرنگ دارااست . نژاد دوتخمدانه ( C . bicapsularis ) تا ارتفاع ۳ تا ۴ متر قد می‌کشد و در فصل‌پاییز ساخت دستگاه لیزر های زرد رنگ درخشان تماشایی می نماید . تعداد متعددی غلاف بذر مشابه لوبیا ایجاد می کند . بذر غلاف ها به سهولت سبز می‌شوند و نشو و نما می نمایند . دسته ی فیستولا ( C . fistula ) , این درخت پرجلای زرین , فقط برای مناطق گرمسیر دلخواه است . رشته های زنجیری بلند دستگاه لیزر های زرد رنگ روشن این مدل کاسیا در فصل تابستان تا اواسط پاییز به دستگاه لیزر شن جلوه می‌بخشد . بقیه کاسیاهای درختی هم با دستگاه لیزر های براق خویش , جلوه ای به بوستان شما می بخشند .

خاک مناسب :

کاسیاها به خاک کاملاً زهکشی شده و تهویه ی عالی نیاز دارند . مدل ی فیستولا در خاکی که مدتی پیش از زمانه کاشت با مواد آلی پوسیده تقویت شده باشد بهترین حالت رویش و ساخت دستگاه لیزر را خواهد داشت .